De adem vormt de verbinding tussen lichaam en geest.
Je ademt zoals je denkt,
Je denkt zoals je ademt.

De adem werkt als een natuurlijk, zichzelf regulerend systeem. Soms kan er een verstoord adempatroon zijn ontstaan als gevolg van ziekte, stress of tijdens een moeilijke levensfase. De adem is dan hoog en snel.

De adem heeft een stoffelijke kant, door in te ademen wordt zuurstof naar de longen gebracht en vervolgens opgenomen in het bloed, waarna het door het hele lichaam wordt vervoerd. Door uitademen wordt kooldioxide afgestaan. De adem heeft tevens een niet-stoffelijke kant, namelijk de reflectie van emotie. De adem en het denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook het beheersen van de adem en het beheersen van het denken kunnen niet los gezien worden van elkaar.
Wanneer we ontspannen zijn, is de adem rustig en is het denken kalm. Onder invloed van stress onstaat een onnatuurlijk adempatroon en is het denken onrustig. Een snelle adem veroorzaakt daarnaast nog meer onrust, waardoor gedachten als het ware “razen”. Een vicieuze cirkel. 

Verschijnselen als hyperventilatie, slecht slapen, spanningen, stressgerelateerde klachten en angsten kunnen ontstaan zijn door een hoge en snelle ademhaling, maar kunnen deze tevens ook veroorzaken. Hierdoor kan het gevoel ontstaan dat er geen controle meer is over het lichaam en over eigen processen. Ademtherapie kan hulp bieden om de controle te hervinden en het natuurlijk adempatroon te herstellen.

Maatwerk
Een sessie bestaat vaak uit ademtherapie in combinatie met praktische yoga- en/of ontspanningsoefeningen. 
Ademtherapie wordt online geboden, op locatie of in je eigen vertrouwde omgeving.

Intakegesprek
Voorafgaande aan ademtherapie zal een intakegesprek worden gehouden om behoeften en wensen te bespreken.