Leven vanuit kwaliteiten in plaats van wilskracht

“Perfectionisme is het verlangen om handelingen perfect uit te voeren”

Perfectionisme is een eigenschap die erg nuttig kan zijn. Iemand die perfectionistisch handelt is nauwkeurig, secuur en punctueel. Bij een teveel aan perfectionisme legt iemand de lat voor zichzelf én zijn omgeving erg hoog. Vaak onrealistisch hoog. Dat laatste kan gepaard gaan met faalangst, want hoe goed de prestatie ook is, het is nooit goed genoeg.
Perfectionisme in combinatie met een hoge werkdruk, een druk sociaal leven en een overvolle agenda zorgen ervoor dat ontspanning er als eerste bij in schiet. Alle andere activiteiten moeten namelijk eerst perfect uitgevoerd zijn, voordat iemand van zichzelf mag uitrusten.
Alles perfect uitvoeren is natuurlijk onmogelijk. Het kost enorm veel energie en wilskracht om dat vol te houden. Als er daarnaast nauwelijks tijd is om te ontspannen of op te laden, bestaat de kans dat iemand steeds verder bij zichzelf vandaan raakt en vergeet waar hij werkelijk voor staat en waar kwaliteiten liggen. Om kwaliteiten te (her)ontdekken, is het nodig om af en toe een pas op de plaats te maken.
Vanuit de yogafilosofie gezien, betekent dit teruggaan naar je diepste basis. Om zo te ontdekken wie je werkelijk bent en waar je voor staat. Het gebied in het lichaam waar je thuiskomt bij jezelf bevindt zich rondom het eerste chakra. (*)
Het eerste chakra ligt diepgeworteld in het bekken, bij het stuitje.
Een geopend eerste chakra zorgt voor verbinding met het aarde element. Het gevoel dat iemand daarbij heeft is een diepgeworteld vertrouwen in het leven en een gevoel van veiligheid. Een eerste chakra waarin de energie niet vrij kan stromen, kan woede of boosheid veroorzaken. Er is dan geen of te weinig vertrouwen in het leven, waardoor iemand een onveilig gevoel heeft en de drang kan ontstaan om zichzelf continue te moeten bewijzen.
Om te kunnen vertrouwen en te durven leven vanuit kwaliteiten in plaats van angsten of onzekerheden, is een gevoel van veiligheid nodig. Oefeningen gericht op het bekkengebied kunnen helpen om laagje voor laagje tot jezelf te komen en het vertrouwen te ontplooien. Ook ademoefeningen waarbij de adem tot diep in het bekken doordringt kunnen bijdragen aan een gevoel van thuiskomen.
Naast de beoefening van yoga kun je ook aarden door simpelweg vaker te focussen op het bekken of je bewust te worden van de grond waarop je staat.
Praktische oefeningen zijn o.a.
-Tuinieren – wroeten met de handen in de aarde.
-Stevig gaan staan -plaats de voeten op heupbreedte en breng daarbij de aandacht naar de hielen. Laat de hielen vervolgens dieper dalen in de grond of in de schoenen.
-Zitten op de grond – het bekken en het stuitje komen op deze manier daadwerkelijk in aanraking met de grond.
-Liggen op de grond – eventueel op een matje of handdoek, waarbij vooral het bekken stevig in de grond wordt geplaatst. Het stuitje raakt de grond, waardoor het eerste chakra wordt geactiveerd.
Alle activiteiten of oefeningen waarbij er een gerichte aandacht is op het bekkengebied zullen bijdragen aan het verbeteren van het bewustzijn in dit gebied. Zodat het eerste chakra geopend kan worden en er een diepgeworteld vertrouwen kan ontstaan. Vanuit dit vertrouwen ontstaat een gevoel van veiligheid. De basis van waaruit wordt gehandeld, wordt dan niet langer gevormd vanuit angst of door wilskracht, maar door een innerlijke kracht. Vertrouwen hebben in jezelf en handelen vanuit kwaliteiten wordt dan een vanzelfsprekendheid.
(*) Chakra betekent “wiel”. Een chakra is een energetisch punt dat functioneert als een wiel. Het zet de levensenergie (prana) om en brengt een kwaliteit naar boven of zet een proces op gang. Een mens heeft zeven hoofdchakra’s. Elk chakra staat voor een bepaalde omzetting van energie. Het eerste chakra, of muladhara chakra bevindt zich diep in het bekken ter hoogte van het stuitje. Een geopend eerste chakra geeft vertrouwen en een gevoel van veiligheid. Indien een chakra geblokkeerd is, kan de energie niet goed stromen waardoor er fysieke of emotionele klachten kunnen ontstaan.
Meer weten weten over yoga of yogaoefeningen voor het eerste chakra? https://www.yogaunlimited.nl/yoga/