De adem vormt de verbinding tussen lichaam en geest.
Wie de adem beheerst, beheerst zijn leven.


De adem werkt als een natuurlijk, zichzelf regulerend systeem. Soms kan er een verstoord adempatroon zijn ontstaan als gevolg van ziekte, stress of tijdens een moeilijke levensfase. Ademtherapie helpt het natuurlijk adempatroon te herstellen.

Klachten die veroorzaakt worden door hyperventilatie of door een hoge en te snelle ademhaling, kunnen met ademtherapie verholpen worden. Ademtherapie kan ook ondersteuning bieden bij stressgerelateerde klachten of burnout, slapeloosheid, spanningsklachten en gewrichtsklachten.

Bij angstgevoelens of paniekaanvallen als gevolg van een moeilijke periode in het leven, kan het gevoel zijn ontstaan dat er geen controle meer is over het lichaam en over eigen processen. Ademtherapie kan hulp bieden om de controle te hervinden.

Privésessies
Een sessie bestaat uit therapie, soms aangevuld met eenvoudige yoga oefeningen ter ontspanning.

Intakegesprek
Voorafgaande aan ademtherapie zal een gratis telefonisch intakegesprek worden gehouden om behoeften en wensen te bespreken.

Tarieven
Tarieven zijn afhankelijk van de locatie en het aantal benodigde sessies.
Neem contact op met Yoga Unlimited voor meer informatie.

Yoga Unlimited is werkzaam in het gehele land.